Half juli. Nog 2 weken voordat ik op vakantie ga… Zin in, maar ik ben me ook bewust van lichte paniek in mijn lichaam…. 

Al geruime tijd word ik minimaal 5 keer per maand gebeld door mensen (patiënten, partners, kinderen van een zieke ouder) die graag een afspraak willen maken voor een intakegesprek. Doorverwezen door bijvoorbeeld huisarts, oncoloog, fysiotherapeut of bedrijfsarts   

Tot voor kort maakte ik met al die mensen een afspraak. Tijdens de intake hoorde ik hun verhaal en keken we gezamenlijk wat de beste vorm van (psychologische) begeleiding zou kunnen zijn. Vanuit mijn jarenlange expertise en ervaring in de psychosociale oncologie kon ik met velen een begeleidingstraject opstarten.  Als ik het vermoeden had dat er een intensief, langdurig traject nodig was verwees ik door naar een instituut voor psycho-oncologische behandeling 

Helaas is de wachtlijst bij laatstgenoemde instituten zeer lang, soms wel tot zo’n 30 weken. De professionals daar verwijzen nu mensen naar mij om ter overbrugging van die wachttijd een kortdurend begeleidingstraject te doen.  Momenteel word ik meerdere keren per WEEK gebeld… Dit alles leidt ertoe dat mijn agenda steeds net íets te vol is en ik regelmatig met mijn handen in het haar zit. Mijn missie en diepe wens om mensen die met kanker te maken hebben te begeleiden is groot en onverminderd. Tegelijkertijd voel ik frustratie omdat ik niet iedereen die mij benaderd face to face kan zien en begeleiden. Lichte paniek in mijn lichaam, zeker nu het bijna vakantie is. 

Maar gelukkig is er verandering in zicht! Mijn overvolle agenda en mijn missie om mensen met kanker te begeleiden hebben ertoe geleid dat ik –samen met Karin Tibben- geïnspireerd op zoek ben gegaan naar andere vormen van begeleiden. Vanuit deze zoektocht hebben we levender opgericht.  

Vanaf oktober hebben we voor een ieder die te maken heeft gehad met kanker een online begeleidingsprogramma. Dit 3 weekse programma kun je via de online academy zónder wachtlijst volgen, op jouw moment en in je eigen vertrouwde omgeving. Wij geven onze expertise en kennis en ervaring door in deze compacte online training. Wat maakt dat idee me blij. 

Onze eerste korte training heet Mentale Veerkracht na kanker. Over omgaan met heftige emoties, hervinden van vertrouwen in je lichaam. Hierover schrijvend bemerk ik een glimlach rond mijn mond.   

Terwijl ik mijmer draait mijn hand krulletjes in mijn haar. Een diepe uitademing. Ik kan niet Wachten tot het oktober is! Maar nu eerst op Vakantie!!  

Gratis handboek EHBA

Eerste hulp bij angst.